Käytämme evästeitä, jotta voimme varmistaa, että sivumme palvelevat sinua mahdollisimman hyvin. Jos jatkat muuttamatta asetuksia, oletamme sinun hyväksyvän evästeiden käytön verkkosivuillamme.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä


Nimi: Karhulan Helmi Ky
Y-tunnus: 0652772-7
Postiosoite: Eteläinen-Karjalantie 5


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö


Jukka Leijamaa
Eteläinen-Karjalantie 5, 48600 Kotka
karhulanhelmi@karhulanhelmi.fi


3. Rekisterin nimi


Markkinointirekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus


Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.


5. Rekisterin sisältämät tiedot


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivätunnus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautelomakkeella, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla, evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisistarekistereistä.


7. Tietojen luovutus


Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaate


Tarkastus- ja oikaisuoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1.mainittuun osoitteeseen jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- jamielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse täi postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto Manuaalista aineistoa ei ole. Sähköisesti tallennetut tiedot Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjä tunnuksja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.